Timecap 15 minutes – Vi busringer till Kajsa och sedan Roger.