Timecap 15 minutes – Homans påtvingade intervju av Stefan.