Timecap 15 minutes – Homan skällde ut en elektriker!