Integritetspolicy

1. Inledning

Vi på Throwdown Events vill alltid ge dig som atlet den bästa upplevelsen. båe på arenan och digitalt. Föra tt kunna göra det så nyttjar vi allmänt använda spårningsverkty. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

2. Om denna policy

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Throwdown Events AB. Policyn gäller alla sajter som ägs av Throwdown Events ( throwdoenevents.se och throwdowns.se ). Policyn gäller även när du som användare anmäler sig till någon av våra tävlingar genom https://activeperfection.com

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1. se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du asurfar på våra sajter.
 3. förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

3. Dina rättigheter och önskemål: ger dig valfrihet och kontroll

Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. I enlighet med GDPR har vi implementerat ytterligare transparens och åtkomstkontroller i vårt sekretesscenter och i våra sekretessinställningar som hjälper användarna att utnyttja dessa rättigheter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att protestera –
  • rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
  • rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

Vill du nyttja någon av dina rättigheter så maila till gdpr@throwdowns.se för att komma i kontakt med personuppgiftsbioträde.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Throwdown Events AB  samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för en tävling arrangerad av oss – när du registrerar dig för en tävlingar samlar vi in uppgifter för att kunna administera ditt deltagande, samt för att kunna ge dig relevanta erbjudanden i framtiden.
 2. Genom att signar upp för nyhetsbrev på hemsidan – när du signar upp för nyhetsbrev på hemsidan så samlar vi in uppgifter för att kunna hantera din prenumeration.
 3. Från tredje part dvs när du signar upp för en tävling via anmälningsverktyg – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part. Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Throwdown Events AB ditt samtycke till datadelning, eller omThrowdown Events AB har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster.
 4. Från tredje part dvs när du köper entrébiljetter – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part. Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Throwdown Events AB ditt samtycke till datadelning, eller omThrowdown Events AB har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

5.Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

I tabellerna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till en av våra tävlinga.

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter för kontoregistrering Detta är de personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna registrera dig för en av våra tävlingar. Detta inkluderar din e-postadress,, nam, kön och t-shirt storlek. Ibland ber vi också om mobilnunmmer.
Exakt vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilken tävling du anmäler dig tillregistrerar dig för

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare information och anpassa vårat erbjudande till dig.

Marknadsföringsdata Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Throwdown Events och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • via e-post,
 • direkt från tredje part.

6. Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du anmäler dig till våra tävlingar eller besöker våra hemsidor använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Throwdown Events AB behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”) Rättslig grund för behandlingsändamålet Vilka kategorier av personuppgifter som används av Throwdown Evenst AB för behandlingsändamålet
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Throwdown Events AB till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner och reklam.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Throwdown Events tjänster.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för:

 • marknadsföring
 • forskning
 • deltagande i tävlingar, enkäter och lotterier
 • reklamsyften

via e-post, aviseringar eller andra meddelanden, i enlighet med eventuella godkännanden du kan ha meddelat oss (t.ex. via dina kontoinställningar).

 

 • Berättigade intressen
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
 • Marknadsföringsuppgifter
 • Data för kontoregistrering

.

7. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Throwdown Events tjänster.

Offentligt tillgänglig information

Ditt namn och kön, samt bild kan komma att publicerasi de tjänster som tillhandahas av Throwdown Events AB. Det inkluderar hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev med mera.

Information vi kan dela

Mottagarkategorier Orsaker till delning
Tjänsteleverantörer och andra Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster.
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera. Primärt vertktyget Omnisend för digitala utskick.
Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Throwdown Events AB.
Throwdown Events AB partner
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter i pseudonymiserat format med partners och / eller marknadsföringspartner.

8. Datalagring och borttagning

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig information om våra tävlingar.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter.

9. Överföring till andra länder

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Throwdown Events AB se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

10. Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

11. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att att skicka ett e-postmeddelande. Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

12. Så kontaktar du oss

Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret eller genom att skriva till oss på följande adress gdpr@throwdowns.se

Throwdown Evenst AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.